Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW, telah bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam; barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga; dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: ”Telah bersabda Rasulullah SAW: Setiap anggota badan manusia diwajibkan bershadaqah setiap hari selama matahari masih terbit. Kamu mendamaikan dua orang (yang sedang berselisih) adalah shadaqah, kamu menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah shadaqah, berkata yang baik itu adalah shadaqah, setiap langkah berjalan untuk shalat adalah shadaqah, dan menyingkirkan suatu rintangan di jalan adalah shadaqah.” (HR. Bukhari dan Muslim).